2010-12-28

Externa nyheter

Internationell jämförelse ska göras om vindkraftsutbyggnad och militär flygverksamhet

Regeringen har fattat beslut om att låta göra en internationell jämförelse av olika försvarsmakters, särskilt flygvapnets, verksamhet och vindkraftutbyggnad vid militära flygplatser. I uppdraget ingår att belysa förhållandet i Sverige mellan det civila och det militära flygets verksamhetsförutsättningar ställt i relation till vindkraftutbyggnad.

– Den senaste tiden har det funnits en diskussion om hur försvarets flygverksamhet går att förena med fortsatt vindkraftsutbyggnad. Den här undersökningen ska titta på hur andra länder har löst detta, säger närings- och energiminister Maud Olofsson.

Läs hela