2017-08-16

Externa nyheter

Internationell konferens om förnyelsebar energi till havs hålls i Dalarna

Den 4 september hålls den internationella konferensen High Tech Steel Conference vid Falu Gruva.

Flera företag och talare kommer att medverka och ge en inblick kring bland annat förnyelsebar energi till havs.

Läs mer här