2015-06-18

Externa nyheter

Internationell studiekurs inom vindkraft lanseras

Tillsammans med Fraunhofer-institutet för vindkraft och Energy System Technology IWES och University of Kassel har Fraunhofer Academy utvecklat en ny internationell universitetsutbildning inom området vindkraft. Det första året kommer att inledas i oktober, och tidsfristen för registrering är 15 september.

Läs hela