2019-03-26

Externa nyheter

Internationella investeringar nyckeln för att bekämpa klimatförändringar

Den svenska allmänheten anser att man bör investera globalt istället för nationellt när det gäller att begränsa klimatförändringar. Det visar EIB:s senaste klimatundersökning.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har släppt sin fjärde undersökning, som handlar om medborgares inställning till klimatförändringar i EU, USA och Kina.

Undersökningen visar att den svenska allmänheten hellre ser att globala investeringar görs för att bekämpa klimatförändringar än att medlen enbart används nationellt. 42 procent av svenskarna anser att Sverige utan tvekan bör investera i alla länder där behov finns…

Nyhet från Miljö & Utveckling.