2020-03-04

Externa nyheter

”Internet är större klimathot än flyget – så blir det grönare”

Fredrick Federley (C) och Patrik Öhlund: Den energikälla som används för datalagring är avgörande i omställningen till fossilfrihet.

Därför är det bråttom att säkerställa att nya datacenter använder fossilfri energi och att vi skapar förutsättningar för fler datacenter i Sverige. Annars kommer de globala koldioxidutsläppen att öka.

Läs artikeln från DN.