2014-05-22

Externa nyheter

Interpellation 2013/14:491 Nettodebitering

Interpellation 2013/14:491 Nettodebitering, inlämnad av Jens Holm (V) till statsrådet Anna-Karin Hatt (C).

Jag vill fråga statsrådet Anna-Karin Hatt:
Avser statsrådet att ta något initiativ för att säkerställa att småskaliga producenter får ordentligt betalt för det överskott de levererar.
Avser statsrådet att, med tanke på de osäkerheter som framkommit gällande skattereduktionen, ta initiativ till att i stället införa ett enkelt nettodebiteringssystem?Avser statsrådet att ta något initiativ för att också de som äger sin egen elproduktion via andelsägande ska ingå i det kommande stödsystemet?

Läs hela