2012-11-20

Externa nyheter

Interpellation: Alternativ till teknikneutralitet

Interpellation 2012/13:139, Alternativ till teknikneutralitet, ställd av Jens Holm (V) till Anna-Karin Hatt (C)

Jens Holm vill ha svar på:
Avser statsrådet att ta några initiativ i syfte att införa en strategi för vilka tekniker som har framtiden för sig?

Är statsrådet beredd att i större utsträckning komplettera teknikneutrala system med teknikspecifika?

Läs hela