2014-03-13

Externa nyheter

Interpellation: Behovet av fler platser för yrkeshögskoleutbildningar

Interpellation 2013/14:346, Behovet av fler platser för yrkeshögskoleutbildningar, av Mats Pertoft (MP) till statsrådet Maria Arnholm (FP).

Sedan årsskiftet har ett större antal utbildningsanordnare som länge bedrivit utbildningsverksamhet inom ramen för yrkeshögskolan i år fått besked om att deras ansökningar inte godkänts. Dit hör bland annat vindkraftsutbildningen på Gotland.

Fråga till statsrådet Arnholm är följande: Hur avser statsrådet att säkerställa att det finns tillräckligt många studieplatser inom ramen för yrkeshögskolan?

Läs hela