2014-01-24

Externa nyheter

Interpellation: EU:s klimat och energimål till 2030

Interpellation 2013/14:246 EU:s klimat- och energimål till 2030, av Lise Nordin (MP, till miljöminister Lena Ek (C).

Frågan är: Har Sverige föreslagit för kommissionen att målet för utsläpp inom EU ska vara högre än -40 procent? Om så är fallet, vilken nivå föreslog regeringen då?

Läs hela