2011-09-30

Externa nyheter

Interpellation: Försvarsmaktens vindkrafts-stopp

Interpellation 2011/12:23 Försvarsmaktens vindkraftsstopp, ställd av Lise Nordin (MP), till försvarsminister Sten Tolgfors (M).

Utvecklingen hotas nu av att Försvarsmakten infört vindkraftsförbud runt sina flygplatser. Totalt sett är det 10 procent av Sveriges yta som stoppats för vindkraftsutbyggnad. Olyckligtvis är detta ofta områden där vindförhållandena är som bäst.

Vad avser försvarsministern göra för att Försvarsmakten ska följa regeringens instruktioner om ”att bidra till att nå den nationella planeringsramen för vindkraft”?

Läs hela