2011-05-19

Externa nyheter

Interpellation: Ställd till Maud Olofsson

Interpellation 2010/11:402 Vattenfalls investeringar i kolkraft
ställd avav Lise Nordin (MP) till närings- och energiminister Maud Olofsson (C).

Under 2010 ökade Vattenfalls investeringar i fossilkraft med 25 % jämfört med året innan. Investeringarna i fossilkraft stod vidare för den största delen av Vattenfalls satsningar i elproduktion. Jämförelsevis minskade investeringarna i vindkraft något och endast 1 % av Vattenfalls elproduktion kommer från vindkraft.

Avser närings- och energiministern agera för att Vattenfalls investeringar i kolkraft minskar och att investeringarna i förnybar energi ökar?

Läs hela