2013-05-03

Externa nyheter

Interpellation: Tröskeleffekter och förnybar energi

Interpellation 2012/13:402, Tröskeleffekter och förnybar energi, av Kent Persson (V) till statsrådet Anna-Karin Hatt (C).

Fråga: Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att lösa upp problemen med tröskeleffekten för förnybar energi inom den närmaste framtiden?

Läs hela