2013-02-13

Externa nyheter

Interpellation: Vattenfall och ägardirektiv

Interpellation 2012/13:261, Vattenfall och ägardirektiv, ställd av Kent Persson (V) till statsrådet Peter Norman (M).

Vattenfalls bokslutskommuniké för 2012 har precis kommit och det är en dyster läsning. Förutom att resultatet är vikande fortsätter Vattenfall sin satsning på fossila kraftslag. Över hälften av Vattenfalls investeringar gick till fossila anläggningar under 2012. Vindkraft har t ex bara något mer än hälften i investeringar av vad kol och gas har.

Läs hela