2012-06-01

Externa nyheter

Interpellation: Vindkraftsvinster

Interpellation 2011/12:406 Vindkraftsvinster av Gunnar Sandberg (S) till statsrådet Anna-Karin Hatt (C).

Vindkraften har på kort tid utvecklats till en viktig gren inom den svenska energisektorn, när man ersätter fossila bränslen med förnybar energi. Samtidigt påverkar den påtagligt bygder, där vindkraftsparker byggs upp. Inte minst tydligt är det i fjällvärlden.

Läs hela