2011-02-02

Externa nyheter

Interpellationsdebatt: Maud Olofsson(c) är beredd att ta fajten för omställningen

Interpellationsdebatt bl.a. om vindkraft den 1 februari 2011:

Maud Olofsson:

/…/

Jag är beredd att ta fajten för omställningen. Den behövs dels av klimatskäl – vi måste göra någonting för detta – dels av trygghetsskäl. Om vi ska klara vår elförsörjning så att den blir trygg framöver måste det tredje benet utvecklas. Därför har jag varit beredd att ta striden för att bygga ut nät, vilket alla gånger inte är populärt. Jag har också varit beredd att ta striden för att bygga ut vindkraften på många ställen, för jag vet att det behövs. Inte heller det är alltid populärt.

Jag tror att man ibland måste våga säga ifrån och våga peka med hela handen. Tyvärr har jag ingen, eller bara liten, hjälp av Miljöpartiet i sammanhanget.

/…/

Om vi vill ha denna omställning och om vi vill ha det gröna måste vi som politiker ta bladet från munnen och säga att det kommer att få en del konsekvenser. Vi bygger vindkraftverk och vi bygger elnät, och det kommer att kosta att göra det.

För min del handlar det här om klimatet och den långsiktigt hållbara utvecklingen. Det är modiga politiker som vågar ta den fajten som avgör om vi kommer att klara den här gröna omställningen eller inte. Det är därför som jag säger att jag välkomnar Gustav Fridolin och många andra att delta i den debatten. Det är helt andra krafter som hörs i dag.

Gustav Fridolin svarar bl.a.

/…/

När det gäller vindkraften, herr talman, finns det ett kommunalt veto. Kommuner kan stoppa vindkraftsuppbyggnader på ganska lösa boliner – det får vi väl erkänna. När det gäller prospektering för fossilgas eller till och med utvinning av fossilgas finns inte detta veto. Tycker inte näringsministern att det finns någonting märkligt i den svenska lagstiftningen här? En kommun som vill satsa på en förnybar energikälla i stället för fossilgas får inte göra detta val. Men en kommun som vill stoppa vindkraftsutbyggnaden har valet.

Läs hela debatten