2017-06-28

Externa nyheter

Interpellationsdebatt om Gotländsk elförbindelse

Jesper Skalberg Karlsson (M) har frågat Energimunister Baylan om regeringen kommer att verka för att en tredje elförbindelse mellan Gotland och fastlandet upprättas.

Läs mer här