2019-12-06

Externa nyheter

Intervju med Charlotte Unger Larson – VOLT

Vilka är Svensk Vindenergi och vad är ert uppdrag?

– Vi är en branschorganisation som samlar omkring 120 medlemmar som på något sätt arbetar med vindkraft. Det kan handla om allt från investerare och projektutvecklare till företag verksamma inom juridik, turbintillverkning eller anläggning, men där alla har en anknytning till vindkraft.

– Vi jobbar för att utveckla vindkraften till dess fulla potential, vilket vi gör genom att föra dialog med regering och riksdag samt självklart med våra medlemmar. Vi anordnar dessutom en årlig vindkonferens, VIND, som är Europas största. I år hade vi över 1 000 deltagare som under två dagar tog del av vår utställning samt förde samtal kring vindkraft.

Läs hela intervjun i Elektroskandias branschtidning VOLT.