2019-04-18

Externa nyheter

Invånarna i länet vill satsa mer på vindkraft

DEBATT. 72 procent av befolkningen i Västra Götaland anser att vi i Sverige ska ”satsa mer än idag” på vindkraft, medan 13 procent vill satsa mer på kärnkraft. Det framgår av en rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som under 2011–2016 samlat in svar från personer i Västra Götaland. I den nationella undersökningen för 2018 vill 64 procent satsa mer på vindkraft och bara 15 procent på kärnkraft.

Den svenska vindkraften kan omedelbart minska klimatutsläppen i våra grannländer där nästan hälften av elproduktionen sker med kol och säkerställa att elektrifieringen av transportsektorn och industrin i Sverige sker med konkurrenskraftig, förnybar elproduktion…

Linda Burenius, Head of Public Affairs, OX2
Maria Röske, vd, wpd
Peter Zachrisson, vd, Stena Renewable

Läs hela debattartikeln i Skaraborgsbygden.