2016-03-08

Externa nyheter

Investeringsplan för Europa: EIB stöder vindkraftspark i Sverige med upp till 16 miljoner euro

Europeiska investeringsbanken (EIB), Mirova och Eolus investerar gemensamt i uppförandet av Långmarkens vindkraftspark i Värmland, Sverige. Detta är EIB:s första projekt i Sverige inom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), hjärtat i Junkerkommissionens investeringsplan för Europa.

Läs hela