2013-09-27

Externa nyheter

IPCC-rapport bekräftar allvarligt klimatläge

Större visshet om att människan orsakar klimatförändringarna, stigande havsnivåer och ökande medeltemperatur. Det är bråttom, men finns hopp. Det är några viktiga slutsatser i klimatpanelen IPCC:s första delrapport.

Läs hela