2011-05-09

Externa nyheter

IPCC: Satsningar på förnybar energi avgörande för att nå klimatmål.

Den tekniska potentialen för förnybar energi överskrider världens energibehov under detta sekel konstaterar IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) i en ny rapport.

Spridningen av många förnybara energitekniker går snabbt, vilket leder till kostnadsminskningar. Många tekniker är redan konkurrenskraftiga. Men politiska styrmedel som sätter ett pris på utsläpp av klimatgaser och styrmedel som stödjer teknikutveckling krävs för att nå tillräcklig spridning av förnybar energi för att nå uppsatta klimatmål. En satsning på forskning och utveckling som kombineras med marknadsskapande styrmedel för specifika tekniker pekas ut som en särskild framgångsrik väg att stödja ny teknik.

Läs hela