2020-03-17

Externa nyheter

IRENA: Oljepriskollaps får minimal effekt på global förnybarhetsutbyggnad

Det låga oljepriset kommer inte att påverka förnybarhetsbranschen i någon större utsträckning.  Den bedömningen gör den globala förnybarhetsorganisationen Irenas ordförande Francesco La Camera som tvärtom om menar att oljepriskollapsen kan hjälpa världen att komma ur sitt fossilberoende.

Läs artikeln från Energimarknaden.