2015-03-10

Externa nyheter

Isbildningsförhållanden – än så länge ett mysterium

I nuläget finns det problematik i att mäta den isbildning som skapas på vindkraftverk i kalla klimat. De metoder som finns idag räcker inte till för att ge trovärdiga siffror, menar Hans Bergström från Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet. Daniel Gustafsson, projektledare för Vattenfall Vind tror på uppvärmning som en lösning på isbildningen.

Läs hela