2018-04-06

Externa nyheter

Islossning för landsbygden?

De som trodde att regeringens landsbygdsproposition skulle innebära kraftfulla och konkreta åtgärder för att samla landet blev besvikna. Landsbygdspropositionen innehåller fina ord, men inte mycket konkret. Den är, som det heter, en ”inriktningsproposition”.

Med politisk vilja är det fullt möjligt att även hos oss geografiskt differentiera arbetsgivaravgifterna, låta en del av vattenkraftens och vindkraftens värden medverka till lokal och regional utveckling och skriva av studielån för de som väljer att bosätta sig i de glesbefolkade regionerna.

Det är dags för islossning även i landsbygdspolitiken.

Ska vi bygga ett sammanhållet Sverige måste alla delar av landet ges förutsättningar att leva och utvecklas. Inte minst måste centralmakten i Stockholm en gång för alla sluta att se skogslänen som en förrådskammare där man kan hämta billiga råvaror.

Läs mer här