2018-06-11

Externa nyheter

IT-branschen sätter mål om fossilfrihet

IT-konsultbranschen ska bli fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig till år 2045. Men det kan gå fortare än så.

Ett 40-tal företag från IT-konsultbranschen gick nyligen ut med en egen klimatfärdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige. Målet i den nya färdplanen är att IT-konsultbranschen ska vara fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig år 2045.

Enligt Ingemar Jansson, rådgivare på Cypercom och projektkoordinator för Färdplan IT-konsultbranschen, kan omställningen dock gå betydligt snabbare.

Läs mer här.