2015-12-08

Externa nyheter

Ja till Kattegatt Offshore!

Vindkraftsföretaget Favonius får tillstånd att bygga en vindkraftspark i havet utanför Falkenbergs kust. Mark- och miljööverdomstolen kom med sin dom nu på förmiddagen. Den innebär att ett tidigare nej rivs upp, men att tillståndet ska förenas med krav på skydd för torsk och tumlare.

Läs hela