2016-01-14

Externa nyheter

Ja till stor vindkraftspark

Länsstyrelsen i Kalmar har gett klartecken för en park med 58 vindkraftverk i ett skogsområde mellan Mönsterås och Fliseryd. Det har varit väldigt mycket arbete under flera års tid, men vi är nöjda med beslutet, säger Lars Engström, sakkunnig i miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Kalmar.

Läs hela