2018-04-24

Externa nyheter

Ja till vindkraftspark i Botsmark

Idag klubbade fullmäktige i Umeå ja till planerna på Botsmarks vindkraftpark. Planerna är att uppföra högst 19 vindkraftverk, med en maximal höjd på 200 meter.

Läs mer här