2019-11-11

Externa nyheter

Jacke: ”Mer svensk el betyder färre globala utsläpp”

Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

Inför FN:s klimatmöte, COP25, som äger rum i Madrid i december, är det många som konstaterat att åtaganden som hittills presenterats inte räcker. Ytterligare åtgärder krävs.

Vi är många som har anledning att vara självkritiska. Det gäller även organisationen Svenskt Näringsliv

Läs hela debattartikeln hos Dagens industri.