2012-03-08

Externa nyheter

Jag gillar den kooperativa företagsformen

Maria Wetterstrand säger på möte hos LRF:

Många av de kooperativa verksamheterna har blivit stora och institutionaliserade. Jag vill gärna se nya kooperativ växa fram och bli starka. Vindkraftverk är ett exempel som jag tror kan bli stort i framtiden och som kan komma att bli en tung aktör på elmarknaden.

Läs hela