2018-11-13

Externa nyheter

”Jämställd energisektor – bra gjort är bättre än bra sagt”

Energibranschen måste inse att jämställdhetsfrågan är affärskritisk. Den får inte fasta hos HR, utan ska upp i det strategiska arbetet på ledningsnivå, skriver Svebios Karolina Norbeck och Helena Olssén, styrelseledamot, Kraftkvinnorna.

Energibranschen befinner sig i ett generationsskifte. Kompetensförsörjningen är central för hela branschen. Om vi ska lyckas med nyrekryteringen måste vi vända oss till både kvinnor och män. Branschen behöver bli jämställd för att kunna möta nya krav och inte stelna i gamla föreställningar. Det är dags att gå från ord till handling genom siffersatta mål, resultatuppföljning och utvärdering samt en handlingsplan framåt om de önskade resultaten inte nås.

Läs hela debattartikeln hos Altinget.