2016-08-31

Externa nyheter

Japan siktar in sig på flytande vindkraft

Japan siktar på att vara i framkant när det kommer till förnybar energi, speciellt nya lösningar som flytande vindkraft.

Läs mer