2011-05-13

Externa nyheter

Japan: Stora satsningar på förnybart

Vindkraft, solenergi och biokraft ska utgöra ett nytt ben i det japanska energisystemet efter att tidigare  planer på nya kärnkraftssatsningar har lagts i träda. Även satsningar på energieffektiviseringar kommer att bli en viktig ingrediens i den kommande  energistrategin.  Detta framgår av ett uttalande från den japanske premiärministern Naoto Kan.

Läs mer på EWEAs blogg