2016-02-04

Externa nyheter

Jätteaffärer lyfte ABB

Stor framgång för ABB Sverige Svenska delen ökade orderingången med 25 procent: Glädjande
ABB:s totala orderingång föll 1 procent 2015. Den svenska delen redovisar en ökning med 25 procent jämfört med 2014. ”Vi har varit exceptionellt gynnade av ett antal stora affärer”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Läs hela