2013-12-17

Externa nyheter

Jättelast lossas i Karlshamns hamn

I Karlshamn började igår lossningen av en jättelast med vindkraftverk från fartyget Kingfisher som har anlänt till Karlshamns hamn från Kina.

Läs hela