2017-06-12

Externa nyheter

Jättereaktorn allt närmare skarpt test

Medan Sverige lägger ned kärnkraftverk bygger Finland nya. Men det största projektet har varit kantat av problem.

Läs mer här.