2018-09-11

Externa nyheter

Jenny Stiernstedt: Politiker, det här är ni skyldiga oss

Kanske var vi lite mer yrvakna än vanligt när klockan ringde denna måndag morgon. Det är dagen efter valet och om inget oväntat inträffat efter skrivande stund råder just nu stor ovisshet om hur landet ska styras och vilken väg politiken ska ta.

En sak är dock säker: kommande fyra år kan vara direkt avgörande för om vi klarar klimatkrisen eller inte. Under den här mandatperioden måste utsläppen globalt börja vika nedåt, för att därefter halveras varje decennium.

Omställningen som ska till är så radikal att samtiden inte riktigt vill famna den. I stället inbillar vi oss att vi kan fortsätta ungefär som nu, bara vi kapar några procent CO2 här och exporterar några ton där.

Det är inte utan anledning en rad experter under ganska många år efterlyst vetenskapliga råd, kriskommissioner, Marshallplaner – samt manat till enighet.

För det är inte bara CO2-statistiken som är bekymmersam.

Det politiska systemet sätter – euforin i Paris 2015 till trots – stopp för den genomgripande transformation som avtalet faktiskt kräver.

Säg den beslutsfattare som i dag vågar presentera förslag i linje med överenskommelsen att sträva efter max 1,5 graders uppvärmning?

Detta sagt – relativt sin storlek är Sverige en viktig kraft i världen, med ett ansvar att driva på för en progressiv klimatpolitik.

På FN-nivå pågår just nu förhandlingar om hur det globala klimatarbetet ska mätas, rapporteras och verifieras. Övergripande är världens länder överens om inriktningen, absolut, men inte utan att det knorras en del från de stater som vill ha lösare tyglar.

Läs hela inlägget här.