2018-03-23

Externa nyheter

Jobb garanteras alla sökande

Vindkraftens exploatörer tuggar naglarna nervöst. Bristen på servicetekniker kan ställa till med stora problem i framtiden. Körordern är klar; nya vindkraftverk kommer att växa upp som svampar ur Markbygdens jordmylla under de närmaste åren.

Läs mer här