2015-02-05

Externa nyheter

Jokkmokk ska etablera sig på serverhallkartan

Jokkmokks kommun sneglar mot framgångarna för Boden och Luleå. Porjus industrihus bör kunna bli serverhall i den vattenkraftrika kommunen. En studie har under hösten gjorts för ett projekt som kallas Jokkmokk Hydropower Sites. Arbetet har letts av Anders Granberg, Luleå, ett välkänt namn i dessa sammanhang. Arbetsgruppen har i övrigt haft deltagare från Jokkmokks kommun, näringslivsbolaget Strukturum och Vattenfall AB.

Läs hela