2018-08-28

Externa nyheter

Ju förr vi blir fossilfria desto bättre för alla

Debatt: Sverige står bara för lite drygt en tusendel av världens utsläpp av koldioxid. Vi måste ändå minska våra utsläpp i snabb takt för vår trovärdighet, speciellt i samband med de internationella klimat- och miljöförhandlingarna, som Sverige fortsatt behöver stödja, skriver Christian Azar och Thomas Sterner.

Den globala medeltemperaturen ökar i stadig takt och är nu ungefär en grad över den preindustriella nivån. De exakta konsekvenserna är osäkra, men allt fler rapporter vittnar om att dessa kan bli allvarliga. Det handlar om höjda havsnivåer, ökad torka över vissa områden, och mer intensiv nederbörd över andra. Konflikter kan uppstå när skördar slår fel eller när människor tvingas på flykt undan ett stigande världshav.

För att undvika allvarliga klimatförändringar behöver de globala utsläppen av koldioxid minska till nära noll. Det behöver ske inom kanske 30–70 år. Och det behöver ske samtidigt som världens energianvändning förväntas växa till följd av en stigande befolkning och en sedan länge önskvärd snabb utveckling i många länder i syd. Enorma mängder fossil energi måste ersättas med nya koldioxidfria energislag och effektivisering. Vi står inför en mycket stor utmaning. Men det finns, som vi ska återkomma till, lösningar.

Snart är det val i Sverige. Enligt opinionsundersökningar är klimat och miljö bland några av de frågor som oroar svenskar mest. För att politiker ska lyckas genomföra en ambitiös miljöpolitik krävs att de får stöd från medborgare och företag. De kan inte göra det i längden mot medborgarnas vilja. Därför behöver dessa långsiktiga hållbarhetsfrågor diskuteras rejält inför valet. Partierna behöver presentera sina lösningar på dessa utmaningar och väljarna behöver ta ställning.

Fossil energi måste bli dyrare

Så vilka lösningar tror vi är centrala? Först och främst måste det bli dyrare att använda kol, olja och fossilgas. På så sätt kommer energianvändningen bli mer effektiv och företag kommer vilja använda förnybar energi i stället för fossila bränslen. I Sverige har vi en skatt på koldioxid, i EU har vi handel med utsläppsrätter. Det är viktiga första bra steg på vägen. De behöver skärpas och de behöver spridas till fler länder i världen.

Det är också viktigt med en politik som stödjer utvecklingen av nya koldioxidfria energitekniker, sol, vind, olika tekniker för lagring av el, elbilar med mera! Solinflödet till jorden bär på tusentals gånger mer energi än vad vi använder. Potentialen för förnybar energi är så stor att vi kan bygga moderna avancerade samhällen för tio miljarder människor på jorden som inte släpper ut någon koldioxid. Satsningar som ägt rum hittills på sol och vind har lett till en snabb utveckling för dessa tekniker och kostnaden har sjunkit kraftigt. Det är mycket lovande, men det är bara början på den utveckling som behöver ske.

Läs hela artikeln här.