2011-05-03

Externa nyheter

Kåberger: Kina energieffektiviserar och kapar kostnader

Kina gör det lönsamt att nå de Europeiska klimatmålen. Marknadseffekter av framgångsrik ekonomisk utveckling i Asien är starkare än de miljöpolitiska styrmedel som införts.

Läs hela