2018-08-22

Externa nyheter

Kåberger: Ordning och reda i energidebatten

Idag, tre kommentarer till energifrågor i valdebatten: Insinuationer är svåra att hantera. Flera partiledare har i bisatser talat om svensk import av tysk kolkraft och om att Tyskland ersätter kärnkraft med fossil el.

Sedan 2010 har kärnkraften i Tyskland minskat med drygt 64 TWh medan förnybar el ökat med 112 TWh, dvs nästan dubbelt så mycket, enligt siffror från Energiebilanzen AG. Förnybar el har alltså ersatt både minskad kärnkraft och fossilbaserad el.

Tyska branschorganisationen Bundesverband Der Energie- und Wasserwirtschaft rapporterade nyligen att förnybar el i Tyskland, under första halvåret 2018, för första gången levererade mer är än kolkraftverken, stenkol och brunkol sammantaget. Att säga att kol ersätt kärnkraft i Tyskland är därmed en orimlig beskrivning.

Läs mer här.