2018-03-13

Externa nyheter

Kalhyggen även utan vindkraft

Vindkraftsbygget i Hagfors rör just inga områden där det pågår någon större vare sig motionsaktivitet eller turism. Du skriver att elen går på export och att kommunen inte får en krona. Varför ska kommunen ha betalt för något som någon annan äger och levererar? Jag tror att vi tack vare att el säljs utomlands får ett lite lägre elpris. Sedan tror du att jag beundrar kalhyggen. Näe, det gör jag inte, men kalhyggen blir det oavsett vindkraft eller ej. Bergvik lever på skogen, deras anställda får sin lön ”från skogen”. Självklart blir det en inkomstkälla för Bergvik skog. Varför skulle det inte göra det? De tjänar även när de kalhugger, för inte tror du väl de låter skogen stå? Även när vindkraftverken gjort sitt kan marken fortsatta att bära skog, kanske redan under tiden.

Läs mer här