2019-03-28

Externa nyheter

Kalix kommun med i uppropet

Kalix kommun undertecknar Kärnkraftsfritt Norrbottens upprop till Finlands president, regering och riksdag.

Kalix kommun ombeds underteckna ett upprop av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, som försöker påverka så att kärnkraftsbygget på Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken inte ska bli verklighet.

De vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och energieffektivisering, de vädjar också till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima tillstånd att bygga den ryska reaktorn Hanhikivi 1…

Nyhet i Norrbottenskuriren.