2016-01-19

Externa nyheter

Kalmarsund Vinds möllor producerade rekordmycket el under 2015

Kalmarsund Vind äger tre vindkraftverk på Öland. I Degerhamn finns ett verk på 800 kilowatt och i Wannborga två stycken på 850 kilowatt vardera. Under 2015 producerade de tillsammans 6,97 miljoner kilowattimmar (GWh) mot föregående års 5,5 miljoner kilowattimmar. Det är nära 27 procent mer än föregående år.

Läs hela