2015-05-19

Externa nyheter

Kameror på vindkraftverk varnar fåglar

Vindkraftverken har problem med fåglar som flyger in i kraftverken. Men genom att sätta upp kameror runtom vindkraftverken ska fåglarna varnas.

Läs hela