2017-10-06

Externa nyheter

Kan bli en av Sveriges största elenergislukare

Om Northvolts satsning på en batterifabrik blir verklighet så kommer den oavsett om den placeras i Västerås eller Skellefteå att bli en av Sveriges enskilt största elenergislukare. Det visar en jämförelse som SVT har gjort.

Läs mer här