2011-09-21

Externa nyheter

Kan vindkraftsparker bli ett konstnärligt inslag i Siljansnaturen?

Länsstyrelsen och Dala Vind vill ha stöd av statens konstråd för ett pilotprojekt med bättre konstnärligt utsmyckade vindkraftsparker runt Siljan.

Länsstyrelsen Dalarna vill genomföra en förstudie och fördjupad analys för att belysa förutsättningarna för hur nya perspektiv med konstnärlig och arkitektonisk kompetens kan medverka till gestaltning och utformning av vindkraftsparker i framtiden.

Läs hela