2017-09-18

Externa nyheter

Lennart Värmby har avlidit

Vi kände Lennart som en av regeringens vindkraftsamordnare. Med erfarenhet från riksdagen, kommun- och regionpolitik gjorde han goda insatser för att bana vägen för vindkraften.

Lennart var rejäl och en riktig människa. Hans glädje, värme och brinnande engagemang gjorde skillnad.

Nu har vår vän gått vidare, alldeles för tidigt. Vi fortsätter i Lennarts anda, försöker fylla tomrummet han lämnar efter sig och hoppas han har kommit till ett bra ställe, där hans förnybara kraft kan fortsätta att flöda.

Vännerna på Svensk Vindenergi

 

Läs mer här