2019-05-20

Externa nyheter

”Kapacitetsbristen i elnäten kan inte lösas med ny kärnkraft”

Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD) skriver att energiöverenskommelsen behöver uppdateras för att möta frågan om hur energisystemet ska kunna leverera tillräcklig mycket el. Enligt skribenterna är svaret kärnkraft. Men deras motivation för denna satsning är märklig, skriver Lennart Söder, professor i elkraftteknik, KTH.

De skriver att ”I flera delar landet plågas Sverige redan av effektbrist. I praktiken kan städer och energibolag tvingas säga nej till nya företag som vill etablera sig, för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med el.”

Ja, det är korrekt att det finns kapacitetsbrist – i elnäten – i olika delar av landet. Men detta löses inte på något sätt av kärnkraft! Eller menar M och KD att man ska bygga kärnkraft mitt i städerna? Stockholm eller Uppsala får ju inte bättre nätkapacitet för att man har mer eller mindre kärnkraft i Ringhals.

Läs hela repliken i DN debatt.